Serbia

Serbia

CentarSOL je nepro_tna organizacija osnovana 1991. godine kao dobrotvorno društvo

(charity)sa ciljem da omogući usavršavanje engleskog jezika što većem broju mladih iz

zemaljacentralne i jugoistočne Evrope. Oblast Devon, u kojoj se nalazi SOL, potpisalaje te

godinesporazum o bratimljenju sa mađarskom Baranjom, pa su, uvidevši ogromnu

potrebui želju za učenjem i usavršavanjem jezika, kao i upoznavanjem sa kulturom i

načinomživota, počeli da dovode grupe dece i predavača iz Mađarske, a vremenom

proširilisaradnju i na desetak zemalja izokruženja.

CeneSOL kurseva prilagođene su životnom standardu u ovom delu Evrope, pa su

neuporedivopovoljnije u odnosu na cene u bilo kojem jezičkom centru u Britaniji

(cenovnikemožete naći na sajtu, tu je uračunato sve osim avio karte i vize: prevoz od

Londonado škole, smeštaj u porodici, tri obroka dnevno, nastava, izleti).

Profesorkoji vodi grupu od 8 dece ide gratis (plaća samo avio kartu), a organizuju se i

kurseviza stručno usavršavanje profesora (Teacher Trainings). Takođe, SOL šalje isvoje

predavače(native speakers) u državne škole u sve zemlje sa kojima sarađuju gde oniostaju

odjedne do četiri godine.

SOLse nalazi na tri lokacije u Devonu (jugozapad Engleske, oko 300 km od Londona):

Barnstaple,Bideford i Tiverton, gradićima na obali Atlanskog okeana. Svakodnevno se

odlazina izlete u obližnja mesta gde se deca upoznaju sa njihovom istorijom,kulturom, ali

iidu u šoping,na plaže i zabavljaju se!

Iskusnipredavači nastoje da navedu polaznike da aktivno koriste jezik dovodeći ih urealne

situacijei gradeći njihovo samopouzdanje. Kako sam se uverila prilikom boravka tamo,

koncepcijakursa je sjajna jer su deci posvećeni ne samo nastavnici, već i porodice

domaćina,pa i sami meštani: deca dobijaju zadatke (npr. ankete) koje treba da urade na

različitimmestima u gradu, kao i da saznaju određene podatke od svojih domaćina. Na taj

način,ona se stimulišu da komuniciraju, snalaze se, a zatim izveštavaju o svojimotkrićima

iporede sa drugim grupama.

Velikaje prednost i to što se SOL nalazi u manjim mestima gde ljudi opuštenije imirnije

žive, svi su prijatni,srdačni i otvoreni, rado ugošćuju decu i posvećuju im svoje vreme.

Nedeljaje dan kada nema nastave i deca ga provode u porodicama koje se trude da im taj

danučine nezaboravnim.

SOLima ugovor o saradnji sa našom nacionalnom asocijacijom profesora engleskog

jezika,ELTA, a od 2008, kada smo uspostavili saradnju, njihove kurseve pohađalo je oko

500dece iz raznih gradova Srbije, dok je više od stotinu profesora iz naše zemljebilo na

SOL-ovimprogramima za stručno usavršavanje.

Sveinformacije o uslovima odlaska, boravku u Engleskoj, nastavi, cenama, terminimai

ostalimdetaljima možete naći na sajtu SOL-a, kao i stranicama moje škole:www.premiercentar.

com,a ukoliko želite da se prijavite, možete poslati mejl na: sanja@premiercentar.

com.

SanjaČonjagić

koordinator SOL-a uSrbiji