Czech Republic

Czech Republic

SOL je nezisková vzdělávací organizace, která poskytuje výukové pobyty nejen pro základní a střední školy, ale i pro university a jazykové školy. Výuková střediska SOL jsou v Severním Devonu ve městech Barnstaple, Bideford a Tiverton nedaleko Atlantického oceánu, v oblasti výjimečných přírodních krás. Vzdělávací organizace SOL byla založena v roce 1991 a působí ve většině zemí střední a východní Evropy prostřednictvím svého koordinátora uvnitř dané země, který je zároveň kvalifikovaným učitelem angličtiny. Nevyužíváme služeb agentů cestovních kanceláří a náš příjem slouží pouze na pokrytí služeb souvisejících s pobytem.
SOL výukové pobyty obohacují studenty novými poznatky a zkušenostmi. Kombinace výuky, výletů a pobytu v hostitelských rodinách spolu s aktivním užíváním jazyka napomáhá k dosažení schopnosti přirozeně komunikovat v angličtině. V hostitelských rodinách se studenti naučí samostatnosti, poznají jiný způsob života, jiné zvyky, kulturu a tradice.
Výukový program je předem připraven ve spolupráci s vyučujícími angličtiny v dané škole a šitý na míru podle potřeb a studijních osnov.

SOL – Česká republika

Karla Mikešová
Brno

Email: sol.mail@seznam.cz