Slovenia

Slovenia

SOL Sharing One Language je neprofitna organizacija, ki deluje od 1991, njen cilj pa je omogočiti učenje angleščine čim večjemu številu otrok iz srednje in vzhodne Evrope. V tem času nas je obiskalo že več kot 40,000 otrok iz srednje in vzhodne Evrope, ponavadi pridejo kot del skupine s svojimi učitelji angleščine.

SOL ponuja programe učenja angleščine, ki niso podobni šolskemu učenju, z učbeniki in učenjem pravil, ampak so osredotočeni na uporabo jezika v vsakdanjem življenju. Otroci obiščejo deželo, kjer je angleščina del vsakdana, zato jim skušamo omogočiti kar največ stika s pristno uporabo jezika. Mnogo je dela na terenu, kjer učenci preko angleščine spoznavajo kulturo, zgodovino in vsakdanje življenje v Devonu, potem pa svoje znanje delijo med seboj ter se o izkušnji pogovarjajo.

Ena izmed največjih prednosti je, da so otroci med svojim obiskom v Devonu so nastanjeni pri družinah domačinov, ki so aktivno vključene v vsakodnevne domače naloge. Otroci se tako povežejo z družino in odkrijejo vsakdanje življenje v Angliji kot tudi izboljšajo jezikovno znanje. Ker so tako družine kot tudi prebivalci mesta vajeni odgovarjati na vprašanja obiskovalcev, otrokom ni težko najti nekoga, ki bo odgovarjal na njihova vprašanja ali pa jim povedal kaj o zgodovini mesta ali znamenitosti.

Kako poteka dan?

Dopoldanske ure otroci preživijo v centru, kjer se pripravijo na popoldansko delo na terenu in delijo novo znanje, ki so ga pridobili prejšnji dan. Popoldan je namenjen obisku krajev v okolici, kjer otroci rešujejo naloge, za katere so se pripravili med dopoldanskimi urami. Večer je namenjen bivanju pri družinah. Med bivanjem se otroci odpravijo tudi na enega do dva celodnevna izleta v okolico, kjer spoznajo lokalne znamenitosti in sami odkrivajo manj znane zgodbe in dejstva o Angliji.

SOL ima tri centre v Devonu, vse tri v manjših mestecih – Barnstaple, Bideford in Tiverton. Ker je življenje v manjših mestecih mnogo bolj sproščeno in medsebojno povezano kot v večjih mestih, je otrokom lažje občutiti vsakdanje življenje v drugi kulturi, spoznati domačine, pa tudi varnost je boljša kot v velikih mestih.

Zakaj SOL?

  • 8 urni program vsak dan (razen na družinski dan – nedelja)
  • rezervacija tečaja velja ob 10% avansu (rezervacija velja 1 mesec)
  • Odprti smo skozi celo leto, tudi zaradi zelo milih zim
  • V ceni je vključeno vse (program, nastanitev in hrana, izleti). Skritih stroškov ni, razen posebnih želja (hostel v Londonu, izleti po končanem program)
  • Družine, pri katerih so učenci nastanjeni so prijazne in odprte ter z veseljem pomagajo pri večernih aktivnostih. Učenci so ponavadi nastanjeni s še enim tečajnikom, katerega znanje je na isti stopnji.
  • Učenci večere po popoldanskih izletih preživljajo pri družinah, razen v redkih primerih, če domači učitelj v dogovoru s starši prevzame odgovornost za večerne izhode.
  • Devon je »prava« Anglija, kotiček, kamor zaide le malo turistov, zato imajo otroci izkusiti pravo angleško življenje
  • Pred tečajem ali po njem je na voljo gradivo, ki ga lahko odnesete s seboj v Slovenijo, da bi obisk čim bolj izkoristili.
  • Cena je prilagojena razmeram v našem delu Evrope.

Cenik je na voljo na spletni strani, za več informacij pišite na sol@sol.org.uk

Čas, ki ga učenci preživijo v Devonu ni le “dva tedna v Angliji”. Izkušnja bo ostala z njimi celo življenje, z njimi ne bo ostalo le boljše znanje jezika, ampak tudi nepozabna izkušnja drugačnega načina življenja in druge kulture.