Slovakia

 

SOL- Sharing one Language je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1991 a ktorá celoročne poskytuje výučbové programy nielen pre základné a stredné školy, ale aj pre vysoké a jazykové školy. Vyučovanie prebieha v troch centrách, ktoré sa nachádzajú v Severnom Devone v juhozápadnom Anglicku v mestách Barnstaple, Bideford a Tiverton neďaleko Atlantického oceánu v prostredí s nádhernou prírodou.

Vzdelávacia organizácia SOL bola založená v roku 1991 a pôsobí v mnohých krajinách strednej a východnej Európy prostredníctvom koordinátora v danej krajine, ktorý je kvalifikovaným učiteľom angličtiny a ktorý vám pomôže s organizáciou celého pobytu.

SOL nevyužíva služby cestovných kancelárií a príjem slúži len na pokrytie služieb súvisiacich s pobytom – ubytovanie v hostiteľskejrodine/ starostlivo vybranej/, vyučovanie v škole so skúsenými lektormi, výlety do blízkeho i vzdialeného okolia – Woolacombe, Ilfracombe, Clovelly, Tintagel, Lynton, Lynmouth, Exeter…Počas pobytu vládne takmer rodinná atmosféra.

Tieto výučbové programy obohacujú nielen študentov, ale aj učiteľov novými poznatkami a skúsenosťami. Kombinácia výučby, výletov a pobytov v hostiteľských rodinách spolu s aktívnym používaním jazyka napomáha k dosiahnutiu schopnosti prirodzene komunikovať v angličtine.

V hostiteľských rodinách sa študenti naučia samostatnosti, spoznajú inýspôsob života, iné zvyky, kultúru a tradície.

Výučbový program je vopred pripravený s vyučujúcimi, ktorí sa pobytu spolu so svojimi žiakmi zúčastnia a je šitý na mieru podľa učebných osnov a požiadaviek učiteľov . Je zameraný hlavne na konverzáciu.

Programy podporujú študentov aj  v tom, aby získali sebadôveru v používaní angličtiny a boli ešte viac motivovaní v učení sa cudzieho jazyka.

Okrem študentov sa SOL zameriava aj na učiteľov. Pravidelne organizuje letnékurzy pre učiteľov v Barnstaple a SO/u/L campy v Srbsku a na Slovensku, ktoré sú veľmi obľúbené. Navštívte  stránku SOL SLOVAKIA na facebooku, kde nájdete informácie a fotografie.

SOL – Slovensko                                                       Anna Haverová – Stará Turá

Kontakt: anna.haverova@gmail.com , 0905 780 481

SKA Slovakia Teachers of English